PRAVILA O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI
»Z Gašperjem v Planico«

1.Organizator
Organizator nagradne igre je podjetje Gašper Trženje d.o.o., Dobrava 42, 2360 Radlje ob Dravi.


2.Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter davčno številko.


V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let oz. mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let in ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.


V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Imago d.o.o. in zaposleni v podjetju Gašper Trženje d.o.o.


3.Način sodelovanja
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki zadostijo pogojem navedenim v točkah 1 in 2, ki bodo v času med 1.3.2019 in 10.3.2019 pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in oddali povpraševanje za izdelke podjetja Gašper Trženje d.o.o..

Sodelujoči lahko oddajo povpraševanje na sejmu Dom 2019, preko spletne strani, po telefonu ali po elektronski ali navadni pošti. Na nagradno vprašanje se lahko odgovori z izpolnitvijo nagradnega kupona na sejmu ali preko spletnega obrazca objavljenega na www.gasper.si. Vsak posameznik lahko sodeluje samo enkrat.


4.Potek nagradne igre
Organizator bo 11.3.2019 izvedel nagradno žrebanje med sodelujočimi v nagradni igri.


5.Nagrada
Med sodelujočimi v nagradni igri bo organizator izžrebal 2 vstopnici za brezplačni ogled tekme finala Svetovnega pokala v smučarskih poletih 24.3.2019.


6.Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo obveščeni individualno na kontaktne naslove podane ob sodelovanju v nagradni igri.


V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. Nagrado v tem primeru prejme naslednji izžrebani.


7.Varstvo osebnih podatkov
Posredovani podatki sodelujočih v nagradni igri predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator se zavezuje, da jih bo skrbno hranil in da jih ne bo razkril tretjim osebam.


8.Ostale določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre. Organizator nagradne igre ima pravico do spremembe pogojev nagradne igre zaradi tehničnih ali drugih nepredvidenih vzrokov. Splošni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.gasper.si


Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani posredujejo organizatorju na elektronski naslov info@gasper.si . Odgovore na vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je dolžna podati tričlanska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre. Njena razlaga je dokončna in pritožba zoper njo ni mogoča.

Ljubljana, 1. 2. 2019

© Copyright 2019. Pravno obvestilo | Politika varstva osebnih podatkov | Vse pravice pridržane |