Eko Sklad

Eko sklad 2016

23. 3. 2016

EKO Sklad – Obvestilo o začetku javnega poziva (JAVNI POZIV 37SUB-OB16) za podelitev nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb od 04.03.2016.

Izsek iz razpisa do česa ste upravičeni:

“E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.

 

Priznani stroški vključujejo:

  • odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
  • nakup in vgradnjo senčil;
  • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
  • popravilo in zaključno obdelavo špalet.

 

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje

dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine obstoječega zunanjega stavbnega

pohištva.”

 

Za dodatne informacije vam prilagamo povezavo do spletne strani EKO Sklada –  dokumentacija

EmailFacebookTwitter