Priprava na povečan izvoz podjetja Gašper trženje d.o.o.

27. 5. 2018

Naziv projekta: Priprava na povečan izvoz podjetja Gašper trženje d.o.o.

Kratica projekta: Priprava na izvoz

Cilja projekta:  Za uspešno povečanje izvoza je potrebna posodobitev/optimizacija skupka poslovnih funkcij v podjetju.

Opis projekta: Na osnovi temeljite analize obstoječega stanja v zvezi s trgi, izdelki, stroški, konkurenti in drugimi dejavniki v okolju podjetja se bodo pripravili predlogi posodobitev obravnavanih poslovnih funkcij v podjetju. Uspeh podjetja je odvisen od jasno definiranih in razdelanih aktivnosti v okviru posameznih poslovnih procesov, kar je osnova za kasnejšo nadgradnjo v smislu digitalne povezave med posameznimi funkcijami  v podjetju in na koncu doseči najvišji cilj, to je digitalna povezanost podjetja z dobavitelji na eni in kupci na drugi strani.

 

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).