SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D REACTEU)

V okviru javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) bomo izvedli projektne dejavnosti, ki pokrivajo področja izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in Industrija 4.0. Projekt bomo izvedli v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Stroški projekta so ocenjeni na okrog 167.500 EUR, višina sofinanciranja pa na 100.000 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

V okviru javnega poziva Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je podjetje Gašper trženje d.o.o. izpeljalo projekt udeležbe v gospodarski delegaciji EXPO2020 Dubaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


SPODBUJANJE TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV V SLOVENSKIH PODJETJIH ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI

V okviru javnega razpisa za Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti podjetje Gašper trženje d.o.o. sodeluje v dveh sklopih: A Udeležba podjetja v Akademiji TPSMP in B Izvedbeni projekt podjetja.

V okviru sklopa B bomo izvedli aplikativni raziskovalno razvojni projekt Digitalna transformacija “ekosistema” podjetja Gašper.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


INTERNACIONALIZACIJA E-POSLOVANJA V PODJETJU GAŠPER TRŽENJE D.O.O.

V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« je podjetje Gašper trženje izpeljalo projekt, ki je dosegel naslednje cilje: (a)  izvedba elektronske izmenjave med partnerji (EDI), (b) vključitev v digitalni sejem, (c) razširitev spletnih strani za tuje trge, (d) izdelava produktno-prodajnega videa za tuje trge, (e) uvedlo e-trgovino ter (f) krepitev kompetenc zaposlenih skozi usposabljanja.Operacija je sofinancirana v višini 30.000 EUR in traja od aprila do avgusta 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.